• +420 775 912 577

Poradenství vnímáme především jako nastavení, řízení optimalizace procesů a zdrojů tak, aby došlo při minimalizaci nákladů k maximalizaci zisku. Ukazujeme klientům nové možnosti a cesty, které povedou ke zvýšení efektivity činností a přinesou více pohodlí a času pro vlastní činnost.

FINANCE

Optimální nastavení tvorby, rozdělování a užití peněžních prostředků a v podniku.


Účetnictví

100% účetní a daňový servis, vylepšení řízení procesů v oblasti účetnictví a daní prostřednictvím inovativních přístupů.

Poradenství

Nastavení, řízení a optimalizace procesů a zdrojů, které povedou ke zvýšení efektivity.


Přidaná hodnota

Synergie ve všech oblastech činnosti naplňuje individuální potřeby klienta.


Daně

Daňová optimalizace a nastaveni všech parametrů daní tak, aby jejich výsledná platba byla, co nejnižší.

Transakce

Vyladění externích a interních procesů a vazeb v podniku.


Sklad

Zefektivnění procesu skladování a minimalizace zásob na skladu.


Interní kontrola

Hledání optimálních interních procesů a jejich aplikace v každodenním provozu.